Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Pengenalan

Urus Maju Ehsan (M) Sdn Bhd adalah merupakan sebuah syarikat pemaju yang ditubuhkan oleh Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) melalui Mesyuarat Khas Ahli Lembaga Pengarah, PWS Bil. 1/2014 pada 17 Oktober 2014. Syarikat ini merupakan sebuah anak syarikat milik penuh PWS yang berfungsi bagi membantu pihak PWS memajukan semua hartanah wakaf yang telah dirancang untuk dibangunkan di Negeri Selangor.

Selaras dengan hasrat PWS untuk memperkasakan ekonomi umat Islam di negeri Selangor melalui pembangunan tanah-tanah wakaf milik Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), maka penubuhan anak syarikat milik penuh PWS ini adalah perluĀ bagi membantu PWS melaksanakan pembangunan tanah wakaf secara lebih sistematik dan terancang disamping mampu memberi pulangan manfaat wakaf yang lebih maksimum.

UME (M) Sdn Bhd akan menjadi "Special Vehicle" kepada PWS dalam merangka pelan perniagaan yang berdaya saing dengan memfokuskan kepada:

a) Pengurusan Pembangunan Hartanah;
b) Pengurusan Pelan Pembiayaan Pembangunan;
c) Pengurusan Pelan Strategik Pelaburan Hartanah dan Istibdal; dan
d) Pengurusan Fasiliti dan Kemudahan.